Anaokulumuzda Yaşam
Anaokulumuzda Yaşam

 

•Gün 08.00’de çocuklarımızın anne-babaları ile veya servislerle okula gelmeleriyle başlar. Ayrıca 7:30 dan itibaren okulumuz nöbetçi öğretmenlerimizle birlikte açıktır. İsteyen velilerimiz bu saat itibariyle de çocuklarını bırakabilirler.

 

•Sınıflarımız, ev ve okul ortamını bir arada yaşatacak donanımda düzenlenmiştir.

•Erse’nin ünlü mutfağından çıkan sabah kahvaltısı 08.30-09.30 arasında, öğle yemekleri de 11.30-12.50 arasında yemekhanede yenir.

•Türkçe Dil Etkinliklerinde dil yeteneği gelişir ve yeni kavramlar öğrenilir. Bunun yanında çocuklarımız ele aldığımız konulara yönelik sorgulama, sebep-sonuç ilşkisi kurma sürecine girerler ve problem çözme becerileri de desteklenmiş olur.

•Serbest Zaman Etkinliklerinde resim yapılır, oyun hamurlarına biçimler verilir ya da ilgi köşelerinde oyunlar oynanır.

•Bedensel Etkinliklerde vücudunu dengeli ve koordineli bir biçimde kullanma, bedenin sınırlarını keşfetme, büyük motor kasların gelişimini destekleme, paylaşma ve kurallara uyma yetenekleri geliştirilir.

•Sanat Etkinliklerinde, renk, biçim, duyu ve estetik gelişimini ve yaratıcılığı sağlayacak eğlenceli çalışmalar yapılır.

•Deneyler, gözlemler, ilk kez tanışılan bilimsel ve doğal olgular, merak duygusu uyandırır ve araştırmayı
davranış haline getirmeyi hedefler.

•Kavram, çizgi, dikkat, algı ve bellek gelişimini destekleyici çalışmalar ile okul olgunluğu kazandırılır.

•Müzik ve Dans Etkinlikleri de ritm ve estetik duygularını geliştirir, müzikle hareketi birleştirmeyi sağlar.

•Bilgisayar artık yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğu için, her sınıfımızda bir bilgisayar bulunmaktadır ve kavram gelişimleri bilgisayarla da desteklenmektedir.

•İngilizce, okulumuzda gündelik yaşamda yerini alır. Oyunlarda, şarkılarda ilk İngilizce sözcükler ve
kavramlarla tanışılır.

•Anaokulumuzda günümüz 18:00’de sona erer. Fakat okulumuz 19:30’a kadar açıktır. İsteyen velilerimiz çocuklarını bu saate kadar okulda bırakabilirler.

•Akıllı tahtanın önemi ve eğitime kattığı kalite ve değer yine Erse Eğitim Kurumlarında yerini bulmuştur.

Okul- Veli İletişimi

Okul ve veli iletişimi sağlamak için her ay velilerimize özenle hazırladığımız bültenimizi gönderiyoruz. Bültenimiz; okul etkinliklerimizin içeriğini, işlediğimiz konuların bilgisini içerir. Çocuklarınızla ilgili günlük veli-öğretmen iletişimini sağlayan iletişim defterlerimiz her gün iletişimi sağlar. Yılda 2 kez veli toplantımız yapılır. Toplantı tarihleri ve içeriği eğitim dönemi içinde velilerimize bildirilir. Veli gelişim seminerleri düzenlenir. 1. Dönem ve 2. Dönem sonlarında çocukların tüm gelişim alanlarındaki durumunu özetleyen raporlarımız velilerimize sunulur. Ayrıca mail sistemiyle tüm velilerimize bilgi akışı sağlanır.

 

Servis

Çocukların ulaşımı, güvenli servis araçları ile sağlanırken, servis görevlileri de onlara yardımcı olur. Çocuklar yolculuk etmenin kurallarını öğrenirken, yeni arkadaşlıkların keyfini çıkarırlar.

 

Öğrencilerimizin güvenliği açısından servis aracının içinde bulundukları sürece emniyet kemerlerinin takılması zorunludur. Ayrıca servislerimizde servis öğretmeni bulunmaktadır.

Sağlık

Bulaşıcı hastalıkların doktor teşhisinden sonra okula bildirilmesi ve hastalık sonrası doktor raporu getirilmesi,nezleli ve ilaç kullanması gereken çocukların okula gönderilmemesi tüm çocukların sağlığını korumak açısından önemlidir.
Bulaşıcı hastalık durumunda diğer velileri olası belirtiler hakkında bilgilendirmek için evlere açıklayıcı bir not gönderilir.

 

Ailelerin onayı olmadan okulda hiç bir ilaç verilmez. Bizlere bildirilen bulaşıcı hastalıklardan ,okulda olabilecek kaza ve ani rahatsızlıklardan sizleri hemen haberdar ederiz.

Eğer çocuğunuz alerjik bünyeli ise nelere alerjisi olduğu okul idaresine bildirilir.

Herhangi bir müdahale gerektiren durumda, çocuklar ancak ailesinin haberi ve onayı ile gerekli sağlık kuruluşuna götürülür.

Okulda müdahale gerektiren durumlarda ise, bu müdahale ilk yardım sertifikalı öğretmenlerimizin tarafından yapılmaktadır.

Beslenme

Okul öncesi yaş çocuklarının fiziksel gelişiminde en önemli etken dengeli ve doğru beslenmedir.Okulumuzda gün içinde 3 kez yemek saati düzenlenir. Bunlar kahvaltı, öğlen yemeği ve ikindidir.

Menülerimiz özel diyetisyenimiz tarafından çocuklarımızın günlük kalori ve beslenme ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmıştır. Yemek menülerimiz her ay başında verilen aile bültenlerimizle velilerimize bildirilir. Öğrencilerimizin yemek saatleri aynı zamanda sosyalleşme ve bireyselleşme ortamı içinde gerçekleşir ve tüm çocuklarımızı kendi başlarına yemek yemeye teşvik etmeye çalışırız.