Branş Derslerimiz
Branş Derslerimiz

Eğitim programlarımızın yanında öğrencilerimizin
çok yönlü gelişimlerine destek olmak amacıyla
onların yeteneklerini ortaya çıkarabilmek için
branş derslerine de yer vermekteyiz.
İngilizce eğitimi okulumuzda küçük yaşlardan itibaren
başlayarak İngilizce’ ye karşı olumlu tutum geliştirmek
farklı dil ve kültürlerin farkına varmak açısından
zengin içerik ve materyalle donatılmış bir
program çerçevesinde uygulanmaktadır.