Gezilerimiz
Gezilerimiz

Eğitim programımız içinde yer alan gezilerimiz
merak uyandıran, eğitici ve eğlenceli
geziler olmak üzere çeşitlendirilip öğrencilerimizin
yaşayarak öğrenmelerini desteklemektedir.