Kurumsal
Kurumsal

Misyonumuz

Çocukların problem çözme, değişen koşullara uyum sağlama, yeni bilgiler oluşturma konusunda ve bir sonraki eğitim basamağına hazırlanabilmeleri noktasında çeşitli gereksinimleri vardır. Yaptığımız bireysel ve grup çalışmaları ile amacımız; etkin, yaratıcı, kendine güvenen, çevreye karşı duyarlı, problemlerini çözebilen, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilen, gözlemci, araştırmacı, merak eden ve deney yapan, kitap okuma alışkanlığı olan, yardımlaşmayı seven, iş birlikçi, kendiliğinden sorumluluk alan, yerine getiren ve kendi ilgi alanlarına yönelik desteklenen bireyler yetiştirmektir; eğlenerek, keşfederek, deneyimleyerek öğrenmenin keyfini yaşayan mutlu bireyler.

Vizyonumuz

Gelişmekte olan yüzyıla ayak uydurmak hedefi ile, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, her zaman yenilikleri,gelişmeleri takip etmek ve eğitim anlayışımız ve çocuklarımızın bireysel farklılıkları doğrulrusunda bu gelişmelerden her daim faydalanmaktır.

İŞ BAŞVURUSU İÇİN tıklayınız.