Eğitim Programımız
Eğitim Programımız
Erse Eğitim Kurumları çocuk merkezli bir kurumdur.

Eğitim anlayışı gereği çocuklarımızın duygularını, tüm ihtiyaçlarını ve bireysel farklılıklarını ön planda tutarak eğitimsel yaklaşımlarında da tüm gelişim alanlarını desteklemeyi hedeflemektedir.

Eğitim Anlayışımız

Okul öncesi dönemde çocuklarımızın en iyi, en etkili bir biçimde desteklenebilmesi adına kurumumuzda çok çeşitli çalışmalar yürütürken çocuklarımıza en iyi eğitimsel yöntemleri ve etkinlikleri sunmaktayız.

Erse Eğitim Kurumları çocuk merkezli bir kurumdur. Eğitim anlayışı gereği çocuklarımızın duygularını, tüm ihtiyaçlarını ve bireysel farklılıklarını ön planda tutarak eğitimsel yaklaşımlarında da tüm gelişim alanlarını desteklemeyi hedeflemektedir. Bu noktada temel hedefimiz çocuklarımızın; içinde bulundukları; her şeye açık, öğrenmeye istekli ve en verimli oldukları dönemde merak, farkındalık, ilgi, okuma alışkanlığı kazanmalarını ve en önemlisi her şeyle olumlu deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

Bu anlamda sunduğumuz bu sevgi ortamımızda hedeflerimize ulaşabilmek adına gerek branş ve etkinlik derslerimiz gerek etkinliklerimiz, farklı düşünme uygulamalarımız gerekse gezi ve eğlence etkinliklerimiz en iyi yöntem ve uygulamalarla sürdürülmektedir.

Öğretmenlerimiz de bu anlayış çerçevesinde çocuklarımıza birer rehber olarak onların düşünce ve eylemlerine katılır,  gözler, yeni yollar açarlar.

‘ Tüm çocuklarımız bizim için çok özel ve değerlidir. ‘

Erse Eğitim Kurumları olarak ;

•Aile ve insan sevgisini benimseyen ve özümseyen, milli ve manevi değerlerimize bağlı, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, ilkeli, çağdaş, düşünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler yetiştirmek,

•Hayal güçlerini, yaratıcı düşünme, iletişim kurma becerileri ve duygularını anlatabilme davranışları kazandırırken, bedensel, zihinsel ve duygusal gelişmelerini ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak,

•Çocukların, beslenme, uyku, öz bakım becerileri gibi konularda doğru ve sağlıklı temel alışkanlıklar kazanmalarının yanı sıra doğa sevgisiyle de çevreye duyarlı olmaları konusunda eğitim vermek.