Rehberlik Çalışmaları
Rehberlik Çalışmaları

Öğrencilerimizi hazır bulunuşluk çalışmalarının yanında
hem bireysel hem grup içinde gözlemleyerek çeşitli çalışmalar
yapmakta bu çalışmaların sonuçlarını velilerimizle paylaşmaktayız.
Yaşam boyu eğitimi hedefleyen kurumumuzda anne ve
babalarımıza çocuklarımızın gelişimleriyle ilgili konularda destek
olmak amacıyla “veli eğitim seminerleri” düzenlenmekte,
bu konuda rehberlik edilmektedir.