GEMS Modeli, Fen ve Teknoloji
GEMS Modeli, Fen ve Teknoloji

Great Explorations in Math and Science
(Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar)
Okulumuzda öğrencilerimiz için fen ve matematik alanında
keşifte bulunabilecekleri zengin materyalle beraber keşfederek
öğrenebilecekleri etkinlikler uygulanmaktadır.
Öğrencilerimize yaparak ve yaşayarak katılacakları
deney-gezi-gözlem çalışmalarına ortamları hazırlamaktayız.
Bu amaçla okulumuzda öğrencilerimizle beraber etkinliklerimizin
içinde “Mutfak etkinlikleri”ne, “Fen-doğa etkinlikleri”ne,
“Eğitici ve merak uyandıran geziler”e yer vermekteyiz.
Okulumuzda bulunan “Akıllı tahta” ile eğitimimiz
“Akıllı Sınıflar”ımızda öğrencilerimizin aktif katılımıyla yapılmakta
“Aktif öğrenme” gerçekleşmektedir.