Okuma Yazmaya Hazırlık
Okuma Yazmaya Hazırlık

Özellikle hazırlık sınıfında hız kazanan okuma yazmaya hazırlık
çalışmaları içinde öğrencilerin rakamları, geometrik şekilleri ve
sesleri tanımaları, değişik nesnelerle örüntü oluşturabilmeleri,
kavram bilgilerini ve dikkat sürelerini artırmaları, nesneleri çeşitli
özelliklerine göre gruplayabilmeleri, görsel okuma yapabilmeleri,
eğik yazı çalışmalarına temel oluşturacak çizgi çalışmaları
yapabilmeleri ve ardından yazı yazmaya geçebilmeleri, okuma
alışkanlığı kazanabilmeleri hedeflenmekte, çalışmalar bu yönde
uygulanmaktadır.